Styrelsen

Styrelsen

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Uno Persson
Kassör: Kjell Högberg
Sekreterare: Magnus Bengtsson
Supleanter:
Åsa Andersson
Hans Kok Larsson

Material fv: Conny Andersson

Träffgrupp:
Reidar Johansson, Ivan Wall, Claes Tilander

Revisor: Clas-Göran Eldborn/ rev.supl. Anette Björklund

Valberedning : Reiner Bergstrand, Stefan Christensen