Styrelsen

Styrelsen

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Uno Persson
Kassör: Kerstin Waller
Sekreterare: Magnus Bengtsson
Supleanter:
Åsa Andersson
Hans Kok Larsson

Material fv: Conny Andersson

Träffgrupp:
Reidar Johansson, Ivan Wall, Göran Svedestad, Kjell Högberg

Revisor: Clas-Göran Eldborn/ rev.supl. Lena Bogren Legell

Valberedning : Hans Kok-Larsson, Stefan Christensen