Styrelsen

Styrelsen

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Uno Persson
Kassör: Kjell Högberg
Sekreterare: Jan Mårtensson
Supleanter:
Åsa Andersson
Ingemar Kok
Material fv: Lisbeth Mårtensson
Arbetsgrupp:
Bent Willumsen, Johnny Blomdal
Göran Swedestad, Ingemar Kok
Revisor: Clas-Göran Eldborn/ rev.supl. Anette Björklund

Valberedning : Reiner Bergstrand, Stefan Christensen