Styrelsen

Styrelsen

Styrelsemedlemmar

Ordförande: Uno Persson
Kassör: Kerstin Waller
Sekreterare: Magnus Bengtsson
Suppleanter:
Hans Kok Larsson
1 vakans

Materialförvaltare: Conny Andersson

Träffgrupp:
Reidar Johansson, Ivan Wall, Göran Svedestad, Kjell Högberg

Revisor: Ulf Solgren / rev.supl. Clas-Göran Eldborn

Valberedning : Ingemar Kok, Peter Viberg